Urban Living Lab
Breda

Het Urban Living Lab is een levende gemeenschap die samen met inwoners werkt aan nieuwe oplossingen en nieuwe vormen voor een duurzame, gezonde, leefbare en voor iedereen toegankelijke stads-samenleving.

Wat doen wij?

Het Urban Living Lab Breda bouwt aan een veerkrachtige, toekomstbestendige stad. Samen met het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de stad als community creëert het ULLB veranderingen en vernieuwingen die ten gunste komen aan iedereen. Boven alles draait het om de stad, om Breda.

waar zijn wij mee bezig?

Een greep uit onze projecten.

Stad van straks is het platform waar wij de weg naar een toekomstbestendig Breda in de schijnwerpers zetten. Hier vind je dilemma’s en debatten, uitdagingen, kansen en mogelijkheden. En vooral veel inspiratie voor de toekomstbestendige stad. Je vindt ons op insta en Facebook.

Uitdagingen voor de komende jaren in Breda

Zelfvoorzienende samenleving

bereikbare & toegankelijke samenleving

gezonde en leefbare samenleving

duurzame samenleving

Waarden & programma

NIEUWE ECONOMIE

In de nieuwe economie zit winst in sociale, menselijke, natuurlijke en intellectuele waarden. En uiteraard, ook in geld.

Programma Community-based ontwikkelingen en stedelijke & landelijke ecosystemen:

• Innovatieve wijk- en bewoner betrokkenheid

• Transformatieve stedenbouw: leefbaarheid en sociale inclusie

• Verbinding leefwereld en systeemwereld

• Verhalen- en stadmaken

Duurzame stad

Een duurzame stad is groen, schoon en heeft frisse lucht. Ze is in balans en draait circulair.

Programma stedelijke circulaire economieën & veerkrachtige stadsnetwerken:

• Inzet van transitie (energie, klimaat, natuur, …) als duurzame ontwikkeling voor stad en wijken

• Transformatie van energielandschappen naar hernieuwbare bronnen

• Bio-based ecosystemen voor veerkrachtige steden en wijken

• Ruimtelijke ontwerpmodellen ter versterking van circulaire systemen

STAD ALS COMMUNITY

In de stad van straks wonen mensen die lekker in hun vel zitten. Iedereen hoort erbij en wordt ondersteund door logische organisaties. Logische organisaties zijn menselijk, verbonden en organisch. Iedereen snapt en steunt de spelregels.

Programma Governance:
• Implementatie van beleid en besluitvorming vanuit grassroot
• Innovatieve wijk- en bewoner betrokkenheid
• Decentrale Data organisatie en eigendom als basis voor innovatie en besluitvorming

Instagram

BOUW MEE

Heel veel zal de komende jaren veranderen. Om deze ingrepen in ons leven goed te laten verlopen en inwoners van Breda de kans te bieden deze veranderingen goed te ‘verteren’, is samen optrekken met de mensen in stad en dorpen het devies van het ULL.

Ons uitgangspunt is, alleen samen met de mensen om wie het gaat komen er goede antwoorden op de vele vragen die de veranderende tijd ons stelt.