WAARDEN & PROGRAMMA

NIEUWE ECONOMIE

In de nieuwe economie zit winst in sociale, menselijke, natuurlijke en intellectuele waarden. En uiteraard, ook in geld.

Programma Community-based ontwikkelingen en stedelijke & landelijke ecosystemen:

• Innovatieve wijk- en bewoner betrokkenheid

• Transformatieve stedenbouw: leefbaarheid en sociale inclusie

• Verbinding leefwereld en systeemwereld

• Verhalen- en stadmaken

Duurzame stad

Een duurzame stad is groen, schoon en heeft frisse lucht. Ze is in balans en draait circulair.

Programma stedelijke circulaire economieën & veerkrachtige stadsnetwerken:

• Inzet van transitie (energie, klimaat, natuur, …) als duurzame ontwikkeling voor stad en wijken

• Transformatie van energielandschappen naar hernieuwbare bronnen

• Bio-based ecosystemen voor veerkrachtige steden en wijken

• Ruimtelijke ontwerpmodellen ter versterking van circulaire systemen

STAD ALS COMMUNITY

In de stad van straks wonen mensen die lekker in hun vel zitten. Iedereen hoort erbij en wordt ondersteund door logische organisaties. Logische organisaties zijn menselijk, verbonden en organisch. Iedereen snapt en steunt de spelregels.

Programma Governance:
• Implementatie van beleid en besluitvorming vanuit grassroot
• Innovatieve wijk- en bewoner betrokkenheid
• Decentrale Data organisatie en eigendom als basis voor innovatie en besluitvorming
Urban Living Lab Breda