visie

Zelfvoorzienende samenleving

bereikbare & toegankelijke samenleving

gezonde en leefbare samenleving

duurzame samenleving

Why, how & what

Het Urban Living Lab Breda werkt vanuit het idee dat we samen naar een veerkrachtige toekomst kunnen werken. Het draait hierbij om veranderingen en vernieuwingen die er toe doen. Boven alles draait het om de stad, om Breda..

Why

Van alles in ons leven verandert de komende jaren ingrijpend en nogal snel. Van alles móet betrekkelijk gauw anders en beter.
We zitten midden in een tijdperk van ‘transities’. Verbetering van het klimaat en de leefomgeving en die voor komende generaties in orde houden,
is prioriteit één. 

Tweedeling
In deze veelkleurige samenleving met almaar ingewikkelder regels en routes zijn de afgelopen decennia groepen uit elkaar gegroeid. Onderzoekers spreken van een tweedeling; aan de ene kant groepen die zich in deze tijden van lastige veranderingen goed redden, aan de andere kant grote groepen die daar soms veel moeite mee hebben. Heel wat stadgenoten realiseren zich dat we weliswaar aan verbetering van het klimaat op aarde moeten werken en zijn ook bereid tot actie, maar tegelijkertijd hebben zij heel andere zorgen, of zien nog geen kans aan te sluiten.

How

Het ULL is enerzijds een ‘urban’ lab, dat gaat over de stad en omgeving. Het is ook een ‘living’ lab, een experimenteer plek waar de mensen de dienst uitmaken. Hun vragen, zorgen en dromen vormen, met de onbetwiste maatschappelijke verduurzamingsagenda, het onderwerp van gesprek en de opgaven waaraan we werken. 

Het Urban Living Lab heeft onderdak gevonden in de Koepel. Daar is elke Bredase en Bredanaar van harte welkom. Daar werken we aan vraagstukken die zijn ingebracht. Dat kan door een inwoner zijn, maar ook een instituut, een bedrijf, of een al bestaand netwerk. We trekken er uiteraard zelf actief op uit om vragen, noden, wensen en dromen van inwoners op te sporen. Daarnaast organiseert het ULL de dialoog in de stad en in allerlei communicatie uitingen laat het ULL de stem van de 4 O’s klinken.

We signaleren en agenderen dus. We brengen mensen en organisaties die te maken hebben met de vraagstukken bij elkaar, en gaan met elkaar actief op zoek naar oplossingen die ten goede komen aan iedereen. 

Daarbij vormen studenten uit een waaier aan opleidingen van de twee hogescholen in Breda, Avans en Buas, en het ROC Curio de infanterie, gecoacht door hun opleiders en deskundigen uit de netwerken. Zo beschikt het ULL over heel wat kennis en verbindingen, en over een heleboel ‘hoofden en handjes’.

Onafhankelijk & Betrouwbaar

We opereren onafhankelijk van wie dan ook en op basis van een aantal principes. Behalve onafhankelijkheid zien wij betrouwbaarheid, openheid en professionaliteit als onze kernwaarden.

Betrokken & Respectvol

Betrokkenheid bij en respect voor mensen, met een goed afgestelde antenne voor de behoeften van minder uitgesproken of minder zelfredzame stadgenoten zijn ook belangrijke kernwaarden voor het Urban Living Lab.

Samen & Transparant

Samen houdt in, goed naar alle betrokkenen luisteren, zorgen voor goede en transparante informatie, ook van wetenschap en techniek, en tijd nemen voor overleg.

What

In deze tijd vragen inwoners vaker om zelf te kunnen beslissen over zaken die hen direct aangaan. Omgekeerd legt de overheid meer verantwoordelijkheid
bij de mensen.

Het Urban Living Lab stelt zich op als actieve verbinder van inwoners, overheid, onderwijs en bedrijfsleven, rondom de gezamenlijke transitievraagstukken. Samen met de 4 O’s (onderwijs, ondernemers, overheid en onderop) wil het Urban Living Lab de vraagstukken in beeld krijgen en op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Samen met deze 4 O’s wil Urban Living Lab zich inzetten om de beweging naar de duurzame wereld te maken. 

Urban Living Lab Breda